top of page

Cookie en privacy-beleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met VIlla Sasso, Rotorscio, 62000 Serra San Quirico, Italië. 

 

Privacy verklaring

Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Bij een verhuring is het alleen verplicht om je emailadres, naam en telefoonnumeer over te maken, zodat we je terug kunnen mailen en bereiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:
We verwerken alleen persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Verder worden je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen gegeven, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Je voor- en achternaam, kopie paspoort en emailadressen worden door ons bewaard zolang wij dit wettelijk verplicht zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar je te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Cookie beleid

We gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.

bottom of page